idi:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

01. Lokalizacja Wrocław (woj. dolnośląskie, Polska)
02. Etap realizacji Projekt koncepcyjny
03. Data projektu 2015
04. Powierzchnia użytkowa 4 700 m²
05. Opis
Sąd to organ niezawisły i bezstronny, opiniotwórczy, kształtujący pojęcie dobra i zła. Te skojarzenia przełożyły się na język architektury w postaci syntetycznej, kubicznomonumentalnej formy miejsca stojącego na straży sprawiedliwości. Celem stało się podkreślenie majestatu instytucji sprawiedliwości, która wiąże się z Trójwładzą Państwa Polskiego zapewniającą bezpieczeństwo obywateli. 
Osiągnięto to poprzez monolityczną, zawieszoną w przestrzeni formę, gdzie jedyny akcent stanowi relief znajdujący się nad strefą wejściową. W myśl tej samej idei kształtowane jest wnętrze obiektu – sale sądowe w postaci odseparowanych wzajemnie w przestrzeni monolitów symbolizują niezależność toczących się w ich wnętrzu procesów sądowych. Forma całości celowo jest mocno minimalistyczna tak, aby maksymalnie oderwać ją od wszelkich skojarzeń i nawiązań do otaczającego świata, tak jak wymiar sprawiedliwości powinien być bezstronny i pozbawiony zewnętrznych wpływów. Jedynym symbolem jest orzeł reprezentujący Polskę, czyli nas wszystkich. Parter obiektu symbolizujący oderwanie kubicznej formy od ziemi został przeszklony. W przeszkleniu wytworzono odsunięcie od płaszczyzny elewacji, które stanowi zadaszenie oraz dodatkowe zaakcentowanie wejścia głównego. Pomieszczenia wymagające światła dziennego mają zapewnione doświetlenie poprzez ulokowanie ich na wyższych kondygnacjach budynku. Pomieszczenia administracyjne mają okna od strony dziedzińca wewnętrznego kwartału urbanistycznego. Aby zapewnić jak najlepszą penetrację światła dziennego w głąb obiektu zastosowano system studni słonecznych lub świetlików dachowych. Hol wejściowy zaprojektowano jako najbardziej reprezentacyjną część obiektu. Tuż nad głowami użytkowników zawieszono wyrastające z monolitu majestatyczne, sześcienne formy sal sądowych. Pomiędzy nimi, zarówno w poziomie jak i pionie zostały wprowadzone wyraźne rozdzielenia symbolizujące niezależność toczących się w ich wnętrzu rozpraw. Sale sądowe w formie sześcianów symbolizują siłę, syntezę form, a jednocześnie złożoność całego procesu sądowniczego. Hol doświetlony jest za pomocą systemu świetlików dachowych zapewniających grę światło cienia.
zobacz wiecej