idi:bool(false)

01. Baseny i parki wodne

Park Wodny w Tychach
Park Wodny w Tychach
Centrum Sportów Wodnych w Chełmie
Centrum Sportów Wodnych w Chełmie
Aquapark w Homburgu
Aquapark w Homburgu
Aquapark w Bocholt
Aquapark w Bocholt
Park Wodny w Dorsten
Park Wodny w Dorsten
Basen kryty w Schramberg-Sulgen
Basen kryty w Schramberg-Sulgen
Ettlingen - kompleks basenów otwartych
Ettlingen - kompleks basenów otwartych
Basen przyszkolny w Mełgwi
Basen przyszkolny w Mełgwi